Tin cậy

Globoplay

superuser4k
17.89MB
Tải về
Tải về 250k - 500k
Phiên bản 2.3.2 1 tuần trước

Mô tả của Globoplay

Dê um play no nosso conteúdo a qualquer momento e de onde estiver!

Séries internacionais, filmes, programação completa da Globo, desenhos e séries do Gloob, BBB ao vivo, além de produções exclusivas. Temos histórias para toda a família.

Você ainda pode baixar programas no seu celular ou tablet para assistir offline onde quiser, sem precisar de internet. São mais de 140 novelas e séries nacionais disponíveis para download.

Assinante Globoplay tem benefícios exclusivos:

- Séries internacionais renomadas.
- Estreias antecipadas de séries e produções exclusivas.
- Grandes sucessos do cinema.
- Capítulos e episódios completos de novelas, séries e programas de humor da Globo.
- BBB ao vivo, 24 horas por dia.
- Desenhos animados e séries do Gloob.
- Produções históricas da Globo.
- Baixar para assistir offline.

E no Globoplay você pode gratuitamente:

- Assistir aos programas de jornalismo, esportes e variedades.
- Rever trechos das novelas, séries e programas de humor da Globo.
- Acompanhar a Globo ao vivo no seu celular, tablet, computador ou Android TV. (Consulte a disponibilidade do serviço na sua região em globoplay.com/ajuda).


Prefira usar o Globoplay em redes Wi-Fi. Assistir a vídeos nas redes 3G e 4G pode consumir muito do seu pacote de dados.

Termos e políticas

Ao fazer download deste aplicativo você concorda com nossos termos e políticas, localizados em www.globoplay.com/termosepoliticas.
Chơi trong nội dung của chúng tôi mọi lúc, mọi nơi!

Sê-ri quốc tế, phim, lập trình hoàn chỉnh của Globo, bản vẽ và sê-ri Gloob, BBB trực tiếp, cộng với các sản phẩm độc quyền. Chúng tôi có những câu chuyện cho cả gia đình.

Bạn thậm chí có thể tải xuống các chương trình trên điện thoại hoặc máy tính bảng của mình để xem ngoại tuyến bất cứ nơi nào bạn muốn mà không cần internet. Có hơn 140 vở opera và sê-ri xà phòng quốc gia có sẵn để tải về.

Thuê bao Globoplay có lợi ích độc quyền:

- Loạt phim quốc tế nổi tiếng.
- Phát hành sớm của loạt và sản phẩm độc quyền.
- Thành công lớn của điện ảnh.
- Hoàn thành các chương và tập của tiểu thuyết Globo, loạt chương trình và hài hước.
- BBB sống, 24 giờ một ngày.
- Loạt phim hoạt hình và Gloob.
- Sản phẩm lịch sử của Globo.
- Tải về để xem ngoại tuyến.

Và tại Globoplay bạn có thể miễn phí:

- Tham dự các chương trình báo chí, thể thao và giống.
- Xem lại các trích đoạn từ các chương trình tiểu thuyết, loạt và hài hước của Globo.
- Xem Quả cầu trực tiếp trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc TV Android. (Kiểm tra tính khả dụng của dịch vụ trong khu vực của bạn tại địa chỉ globaloplay.com/help).

Thích sử dụng Globoplay trên mạng Wi-Fi. Xem video trên mạng 3G và 4G có thể tiêu tốn rất nhiều gói dữ liệu của bạn.

Điều khoản và chính sách
Bằng cách tải xuống ứng dụng này, bạn đồng ý với các điều khoản và chính sách của chúng tôi, được đặt tại www.globoplay.com/termosepolaho.

Dê um play no nosso conteúdo a qualquer momento e de onde estiver!

Séries internacionais, filmes, programação completa da Globo, desenhos e séries do Gloob, BBB ao vivo, além de produções exclusivas. Temos histórias para toda a família.

Você ainda pode baixar programas no seu celular ou tablet para assistir offline onde quiser, sem precisar de internet. São mais de 140 novelas e séries nacionais disponíveis para download.

Assinante Globoplay tem benefícios exclusivos:

- Séries internacionais renomadas.
- Estreias antecipadas de séries e produções exclusivas.
- Grandes sucessos do cinema.
- Capítulos e episódios completos de novelas, séries e programas de humor da Globo.
- BBB ao vivo, 24 horas por dia.
- Desenhos animados e séries do Gloob.
- Produções históricas da Globo.
- Baixar para assistir offline.

E no Globoplay você pode gratuitamente:

- Assistir aos programas de jornalismo, esportes e variedades.
- Rever trechos das novelas, séries e programas de humor da Globo.
- Acompanhar a Globo ao vivo no seu celular, tablet, computador ou Android TV. (Consulte a disponibilidade do serviço na sua região em globoplay.com/ajuda).


Prefira usar o Globoplay em redes Wi-Fi. Assistir a vídeos nas redes 3G e 4G pode consumir muito do seu pacote de dados.

Termos e políticas

Ao fazer download deste aplicativo você concorda com nossos termos e políticas, localizados em www.globoplay.com/termosepoliticas.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Globoplay

3.61
100
5
50
4
8
3
15
2
7
1
20

Đánh giá Globoplay

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Globoplay, hãy là người đầu tiên!

Cờ Globoplay

Cờ trusted
Hoạt động tốt 1
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng superuser4k
Cửa hàng superuser4k 45.69k 26.21M

Thông tin APK về Globoplay

Phiên bản APK 2.3.2
Khả năng tương thích Android 5.0+ (Lollipop)
Lập trình viên globo.com
Chính sách riêng tư http://www.globo.com/privacidade.html


Tải về Globoplay APK
Tải về